Kardiyak kateterizasyonun riskleri nelerdir?

Kardiyak kateterizasyon yaygın bir tıbbi prosedürdür. Nadiren ciddi sorunlara neden olur. Bununla birlikte, komplikasyonlar aşağıdakileri içerebilir:

Diğer, daha az yaygın olan komplikasyonlar arasında

Kalbi içeren herhangi bir prosedürde olduğu gibi komplikasyonlar bazen ölümcül olabilir. Bununla birlikte, bu kalp kateterizasyonu ile nadirdir.

Kalp kateterizasyonu riski, yaşlı olan ve bazı hastalık veya durumları olan (kronik böbrek hastalığı ve diyabet gibi) insanlarda daha yüksektir.