Vaccinia ivig

İmmün globulin intravenöz (insan) (IGIV) ürünlerinin böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği, ozmotik nefroz, proksimal tübüler nefropati ve ölüm ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Akut böbrek yetmezliğine yatkın hastalarda dikkatli olun ve mevcut asgari konsantrasyonda ve mümkün olan en düşük infüzyon oranında uygulayın. Daha yüksek böbrek yetmezliği oranı, sükroz içeren ve günlük 400 mg / kg veya daha fazla dozda uygulanan IGIV ürünleri ile ilişkilendirilmiştir. Vaccinia immün globulin, bir stabilizatör olarak sükroz (% 5) içerir ve önerilen doz 100 mg / kg’dır.

Vaccinia IVIG için Kullanımlar

Terapötik Sınıf: Bağışık Serum

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bu ilaçla ilgili çalışmalar sadece erişkin hastalarda yapılmıştır ve diğer yaş gruplarında kullanılan çocuklarda aşıya bağışık globulin kullanımını karşılaştıran bilinen özel bir bilgi yoktur.

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda vaccinia immün globulin kullanımını diğer yaş gruplarında karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Vaccinia IVIG’yi Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacın risklerini ve yararlarını doktorunuzla tartıştığınızdan emin olun.

Cangene Corporation’ı 1-877-CANGENE numaralı telefondan arayıp doktorunuza çağırarak bu ürünün muhtemelen bulaştığı düşünülen tüm enfeksiyonları rapor edin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Aşıya tepki duyup duymadığınızı doktorunuza bildirin.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Availability Durdurulan Durdurulan

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

Çolak Aşı Reaksiyonu cidofovir, Vistide

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için vaccinia immün globulin destek grubuna katılın.

Vaccinia IVIG’nin Doğru Kullanımı

Vaccinia IVIG Kullanırken Önlemler

Vaccinia IVIG Yan Etkileri

Vaccinia immün globulin