Varicella-zoster immün globulin (intramüsküler yol) tanım ve marka isimleri

Varicella-zoster immün globulin, zayıflamış bağışıklık sistemine sahip çocuklar, hamile kadınlar, erken doğmuş bebekler ve 1 yaşından küçük bebekler gibi yüksek riskli bireylerde varisella maruziyetini önlemek için kullanılır.

Varisella-zoster immün globulin, vücudunuza varicella-zoster virüsüne (VZV) karşı korumak için gereken antikorları vererek çalışır. Buna pasif koruma denir. Bu pasif koruma, vücudunuz VZV’ye karşı kendi antikorlarını üretene kadar vücudunuzu koruyacak kadar uzun sürer.

Varicella (yaygın olarak suçiçeği olarak bilinir), bir insandan diğerine kolaylıkla yayılmış bir enfeksiyondur. Suçiçeği genellikle hafif bir enfeksiyondur, ancak bazen pnömoni, beyin iltihabı ve Reye sendromu adı verilen nadir bir hastalık gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun veya diğer sağlık profesyonellerinin gözetiminde veya denetiminde verilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Çözelti İçin Toz; Çözelti

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda varicella-zoster immün globulininin kullanımını sınırlayacak pediatrik spesifik problemler göstermedi.

Alerjiler

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda varicella-zoster immün globulininin kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda bu ilacı alan hastalarda dikkatli olabilecek kan pıhtılaşma problemleri olma olasılığı daha yüksektir.

Pediyatrik

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Geriyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı bir hastanede veya klinikte alacaksınız. Bir doktor, hemşire veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size bu ilacı verecektir. Bir atış üst kolu (deltoid) veya uyluk kası olarak verilir.

Diğer Etkileşimler

Doktorunuzun bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için sizi yakından kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilaç, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. İlacınızı aldıktan sonra döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı, yutkunma sorunu veya elleriniz, yüzünüz veya ağızlarınızın şişmesi durumunda derhal doktorunuza bildirin.

Bu ilacı alırken kan pıhtılaşması sorunları ortaya çıkabilir. Bu, yaşlı iseniz veya ateroskleroz (arterlerdeki yağların sertleşmesi), kalp ve kan damar sorunları, kanama sorunları veya ayakta durmamak veya oturmamak gibi bir geçmişiniz varsa daha olasıdır. Göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, kol ya da bacağınızdaki uyuşukluk ya da zayıflık varsa, vücudunuzun bir tarafında, görme ya da konuşmada zorluk çekiyorsa ya da ani ya da ciddi baş ağrısı varsa hemen doktorunuza bildirin.

Bu ilaç bağışlanan insan kanından yapılır. Bazı insan kan ürünleri, risk almasına rağmen onları alanlara virüs bulaştırdı. İnsan donörleri ve bağışlanan kanların her ikisi de, iletim riskini düşük tutmak için virüslere karşı test edilir. Endişeleriniz varsa, bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Varicella-zoster immün globulin ile tedavi edilirken, doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir bağışıklama (aşılama) yapmayın. Canlı virüs aşıları (örn. Kızamık, kabakulak, kızamıkçık, kızamıkçık) bu ilacı aldıktan sonra 3 ay içerisinde verilmemelidir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.