Vepesid

Enfeksiyon veya kanama ile oluşan ciddi miyelosüpresyon, etoposid ile ortaya çıkabilir.

Etoposid fosfat ile enfeksiyon veya kanama ile şiddetli miyelosüpresyon ortaya çıkabilir.

Vepesid için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Mitotik İnhibitör

Etoposid, antineoplastik ajanlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Etoposid’in kansere karşı kesin olarak nasıl davranacağı bilinmemektedir. Bununla birlikte, sonuçta yok edilen kanser hücrelerinin büyümesine müdahale ettiği görülüyor. Normal vücut hücrelerinin büyümesi etoposid’den de etkilenebileceğinden, diğer etkiler de ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Saç dökülmesi gibi diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişeye neden olabilir. Bazı etkiler, ilaç kullanıldıktan aylar veya yıllar sonra ortaya çıkmayabilir.

Etoposid ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz ve doktorunuz bu ilacın faydalarından ve bunun kullanim risklerinden bahsetmelidir.

Bu ilaç sadece doktorunuz tarafından derhal veya sizin gözetim altında uygulanır.

Vepesid Kullanmadan Önce

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen etoposid aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın etoposid enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda etoposid enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların etoposid enjeksiyonu alan yaşlı hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek istenmeyen yan etkilere (ör. Enfeksiyon, bulantı ve kusma, saç dökülmesi) ve yaşla ilgili böbrek, karaciğer veya kalp problemleri olma olasılığı daha yüksektir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, etoposid içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Vepesid’e özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir hemşire veya başka eğitim almış bir sağlık uzmanı bu ilacı bir hastane veya kanser tedavi merkezinde verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir. İlaç yavaş yavaş enjekte edilmelidir, bu nedenle IV tüpünüz 30 ila 60 dakika arasında yerde kalmalıdır.

Etoposid bazen bazı diğer ilaçlarla birlikte verilir. Bir ilaç kombinasyonu kullanıyorsanız, her birini doğru zamanda aldığınızdan ve karıştırmadığınızdan emin olun. Bu ilaçlardan bazılarını ağız yoluyla alıyorsanız, doktorunuzdan size ilaçlarınızı doğru zamanlarda almayı hatırlamanın bir yolunu planlamanıza yardım etmesini isteyin.

Etoposid sıklıkla bulantı, kusma ve iştahsızlığa neden olur ve bu ciddi olabilir. Ancak, hasta hissetmeye başlamış olsanız bile ilacı almaya devam etmeniz çok önemlidir. Bu etkileri azaltmanın yollarını doktorunuza sorun.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Etoposid’in Doğru Kullanımı

Etoposid, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma şansınızı artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Durgunluk, ateş, baş dönmesi, baş dönmesi veya bayılma, hızlı, çarpıntılı kalp atışları, yüz, dil ve boğazda şişme veya ilacı aldıktan sonra solunum sıkıntısı varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyin.

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları bu ilacı alırken oluşabilir. Enjeksiyon bölgesinde şişlik, ağrı veya kızarıklık fark ederseniz hemen doktorunuza bildirin.

Nadiren de olsa bu ilaç lösemiye (kan kanseri veya kemik iliği) neden olabilir. Bununla ilgili endişeleriniz konusunda doktorunuzla konuşun.

Alınmaması gereken bazı aşılar olduğundan, bu ilacı alırken grip aşısı veya diğer aşıları almadan önce doktorunuzla konuşın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Vepesid Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Bu ilaç sık sık saç dökülmesine neden olur. Etoposid ile tedavi bittikten sonra normal saç büyümesi geri dönmelidir.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Vepesid Yan Etkiler

VePesid (etoposid)

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri metotreksat, etoposid, topotekan, Hikamtin

Yumurtalık Kanseri Avastin, Taxol, karboplatin, sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin

Hodgkin Lenfoma siklofosfamid, doksorubisin, Sitoksan, Opdivo, nivolumab, vinkristin

Testis Kanseri sisplatin, etoposid, bleomisin, ifosfamid, vinblastin, daktinomisin

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla iletişime geçmek için VePesid destek grubuna katılın.