Versacloz

Klozapin kullanımıyla ilişkili riskler arasında agranülositoz, ortostatik hipotansiyon, nöbetler, miyokardit ve kardiyomiyopati sayılabilir. Agranülositoz ciddi enfeksiyon ve ölüme neden olabilir. Tedavi öncesi ve sırasında beyaz kan hücre sayısı (WBC) ve mutlak nötrofil sayısı (ANC) izleyin. Agranülositoz ve enfeksiyon belirtileri için izleyin. Klozapin, sadece agranülositoz riski nedeniyle reçete yazanlar, hastalar ve eczanelerin kayıt altına alınmasını gerektiren kısıtlı bir program aracılığıyla edinilebilir. Ortostatik hipotansiyon, bradikardi, senkop, kardiyak arrest ve nöbetler meydana geldi. Risk, doza bağlıdır. 12.5 mg’ta tedaviyi başlatın, yavaş yavaş titr edin ve bölünmüş dozlamayı kullanın. Nöbet geçmişi olan veya risk faktörlerine sahip hastalarda dikkatle kullanın. Miyokardit ve kardiyomiyopati oluştu ve ölümcül olabilir. Bulgular bu kardiyak reaksiyonları önermek durumunda, kardiyak değerlendirmeyi bırakın ve edinin. Atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen bunama hastası psikozlu yaşlı hastalar ölüm riskini artırır. Klozapin bunama ile ilişkili psikoz hastalarının tedavisi için onaylanmamıştır.

Versacloz için kullanır

Terapötik Sınıf: Antipsikotik

Kimyasal Sınıf: Dibenzodiazepin

Bu ilaç sadece kısıtlı bir program aracılığıyla edinilebilir. İlacın nasıl çalıştığını ve istenmeyen etkileri anlatan kağıtları okumak ve imzalamak isteyebilirsiniz.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın klozapinin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda klozapinin kullanımını sınırlayan geriatrik spesifik problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda klozapin alan hastalarda dikkat isteyebilecek kabızlık, idrar kaçırma, kontrol dışı hareketler veya yaşla ilgili karaciğer, böbrek veya kalp problemleri daha olasıdır. Demanslı yaşlı erişkinlerde bu ilaç, davranışsal sorunlar için kullanılmamalıdır.

Versacloz’u Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, klozapin içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Versacloz’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazlasını kullanmayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Herhangi bir doz kaçırmayın.

Bu ilaç bir hasta bilgi girişi ile birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Oral sıvı veya tableti yiyecek olsun veya olmasın.

Dağılan tableti kullanıyorsanız, tableti tutmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Almaya hazır olana kadar tablet içeren blister ambalajını açmayın. Tableti kabarcık paketinden çıkararak folyoyu soyarak tabletin çıkarılmasını sağlayın. Tableti folyoyla itmeyin. Tableti ağzınıza koyun. Hızlı bir şekilde erir. Tablet eritildikten sonra, yutun veya istendiği gibi çiğneyin.

Her kullanımdan önce oral sıvı şişesini 10 saniye sallayın. Dozu, paketle birlikte verilen dozlama şırıngasıyla ölçün. Kullandıktan sonra oral şırıngayı ılık suyla yıkayın.

Kabızlığı önlemeye yardımcı olması için bu ilacı bol miktarda sıvı ile tüketin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Klozapin’in Doğru Kullanımı

Klozapin dozlarının 2 veya daha fazlasını kaçırırsanız, tekrar almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşun. İlacı daha önce alıyormuş olduğunuzdan daha düşük bir dozda yeniden başlatmanız gerekebilir.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Oral sıvıları soğutmayınız veya dondurmayınız. Kullanılmayan ilacın şişesini ilk defa açtıktan 100 gün sonra atın.

Klozapin, hissedemeyeceğiniz çok ciddi kan sorunlarına neden olabilir. Doktorunuz düzenli ziyaretlerde kanı kontrol edecek ve planlanan kan testlerini yaptırmanız önemlidir. Eczane, bu tıbbı yalnızca, kan testlerinizde almanızın sizin için güvenli olduğunu gösterdiği takdirde verecektir. Doktorunuz, ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olacak ve gerekirse dozajı değiştirecektir.

Bu ilacı düzenli olarak kullanıyorsanız, önce doktorunuza danışmadan almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen bırakmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, hastalığın birdenbire dönmesini önlemeye yardımcı olmak ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya diyare gibi semptomların görülme şansını azaltmaktır.

Versacloz Kullanırken Önlemler

Bu ilaç, sinir sistemini yavaşlatan ve muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçlar olan alkol ve diğer merkezi sinir sistemi (CNS) depresanların etkilerini arttıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerjiler veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşeticiler veya bazı diş anestezikleri de dahil olmak üzere anestezik için kullanılan ilaçlardır. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Klozapin kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da bir enfeksiyon alma şansınızı arttırır. Gribe ya da enfeksiyona yakalanmayı düşünüyorsanız hemen doktorunuza bildirin. Olası bulgu ve belirtiler arasında ateş, yorgun hissetme, boğaz ağrısı veya halsizlik bulunur. Enfeksiyon riskini azaltmak için kan sayınız düşük olduğunda alabileceğiniz belirli önlemler şunları içerir:

Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, hızlı bir kalp atışı, nefes darlığı veya ateş ve titreme varsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla iletişim kurun. Bunlar kalbinizde çok ciddi bir sorunun belirtileri olabilir.

Klozapin uyku hali, bulanık görme veya konvülsiyonlara (nöbetler) neden olabilir. Bu ilacı alırken araba kullanmayın, makineyi çalıştırmayın veya tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın.

Bu ilaç, QT uzatma adı verilen bir durum gibi kalp ritminde değişikliğe neden olabilir. Bazı hastalarda bayılma veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Hızlı, darbe sallama veya düzensiz kalp atışları gibi kalp ritmi problemleri varsa, derhal doktorunuzla iletişim kurun.

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir yerden kalktığınızda. Bu semptomların, bu ilacı kullanmaya başladığınızda veya doz arttıkça ortaya çıkması daha olasıdır. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Bu problem devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Bu ilaç kanınızdaki şeker miktarını artırabilir. Artan susuzluk veya idrara çıkma durumunda doktorunuza danışın. Diyabetik hastalar bu ilacı alırken kan ve idrar şekeri düzeylerini normalden daha sık kontrol etmelidirler.

Versacloz Yan Etkiler

Versacloz (klozapin)

Bazı hastalarda, klozapin ağız sulamasına neden olabilir. Bununla birlikte, diğer hastalar ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğunu geçici olarak gidermek için şekersiz sakız veya şeker kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Konvülsiyonlar (nöbetler), nefes darlığı, hızlı kalp atışı, yüksek ateş, yüksek veya düşük tansiyon, artmış terleme, mesane kontrolü kaybı, ciddi kas sertliği, olağandışı soluk ciltler veya yorgunluk yaşıyorsanız doktorunuzla hemen kontrol edin. Bunlar nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Bu ilaç, yaşlılarda, özellikle yaşlı kadınlarda, geç diskineziye (hareket bozukluğu) neden olabilir. Bu ilacı kullanmayı bırakın ve bu ilacı alırken şu semptomlardan herhangi birine sahipseniz derhal doktorunuza danışın: dudak bükmek veya sıkıştırmak, yanaklarda şişlik, dilin hızlı veya solucan benzeri hareketleri, kontrolsüz çiğneme hareketleri veya kontrol edilemeyen çiğneme hareketleri Kol ve bacaklardaki hareketler.

Ağırda ağrısı veya hassasiyeti, soluk dışkıları, koyu renkli idrar, iştahsızlık, mide bulantısı, alışılmadık yorgunluk veya güçsüzlük veya sarı gözler veya cilt varsa doktorunuzla hemen kontrol edin. Bunlar ciddi bir karaciğer problemi semptomları olabilir.

Sizi tedavi eden herhangi bir doktor veya diş hekiminin bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun. Ameliyat veya tıbbi test yaptırmadan birkaç gün önce bu ilacı kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçlar ve bitkisel ilaçlar (örneğin St. John’s wort) veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Şizofreni Seroquel, Abilify, ketiapin, risperidon, olanzapin, Zyprexa, Risperdal, Latuda, aripiprazol, Geodon, klozapin, Rexulti, klorpromazin, Invega, ziprasidon, Seroquel XR, Thorazine, Saphris, Invega Sustenna, Clozaril, Vraylar, paliperidon, lurasidon, loksapin , Trifluoperazine

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Versacloz destek grubuna katılın.