Vicodin hp

Asetaminofen, akut karaciğer yetmezliği vakaları ile ilişkili olup, zaman zaman karaciğer nakli ve ölümle sonuçlanır. Karaciğer hasar vakalarının çoğu, günde 4000 mg’ı aşan dozlarda asetaminofen kullanımı ile ilişkilidir ve genellikle birden fazla asetaminofen içeren ürün içermektedir.

Vicodin HP için Kullanım

Terapötik Sınıf: Opioid / Asetaminofen Kombinasyonu

Kimyasal Sınıf: Hidrokodon

Asetaminofen, hastaların ağrısını hafifletmek ve ateşi azaltmak için kullanılır. Uzun süre alındıklarında alışkanlık haline gelmez. Fakat asetaminofen, karaciğer hasarı da dahil olmak üzere büyük dozlarda alındığında istenmeyen diğer etkilere neden olabilir.

Hidrokodon, narkotik analjezikler (ağrı kesici ilaçlar) adı verilen ilaç grubuna aittir. Ağrıdan kurtulmak için merkezi sinir sistemi (CNS) üzerinde hareket eder ve öksürüğü durdurur veya önler.

Hidrokodon uzun süre kullanılırsa, alışkanlık haline gelebilir, zihinsel veya fiziksel bağımlılığa neden olabilir. Bununla birlikte, ağrı devam eden insanlar, bağımlılık korkusuna acılarını hafifletmek için narkotikler kullanmalarına izin vermemelidir. Uyuşturucu bu amaçla kullanıldığında zihinsel bağımlılık (bağımlılık) oluşmayacaktır. Fiziksel bağımlılık, tedavi aniden durdurulduğunda geri çekilme yan etkilere neden olabilir. Bununla birlikte, şiddetli geri çekilme yan etkileri genellikle, tedavinin tamamen durdurulmadan önce belirli bir süre boyunca dozu yavaş yavaş azaltarak önlenebilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Vicodin HP’yi Kullanmadan Önce

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyondaki yaşın hidrokodon ve asetaminofen kapsülleri ve tabletlerin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda hidrokodon ve asetaminofen oral çözeltinin yararlılığını sınırlayacak çocuklara özgü problemleri göstermedi. Bununla birlikte, 2 yaşından küçük çocuklarda güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda hidrokodon ve asetaminofen kombinasyonunun kullanımını sınırlayan geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda karışıklık ve uyuşukluk ile yaşa bağlı karaciğer, böbrek veya kalp problemleri bulunurken dikkatli olunması ve hidrokodon ve asetaminofen kombinasyonu alan hastalarda doz ayarlaması yapılması gerekebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, hidrokodon ve asetaminofen içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Vicodin HP’ye özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bu, ağrı kesici ilaçların etkilerine daha duyarlı yaşlı hastalar için özellikle önemlidir. Eğer bu ilacın fazla miktarı uzun süre alınıyorsa, alışkanlığın oluşmasına (zihinsel veya fiziksel bağımlılığa neden olur) veya doz aşımına neden olabilir. Büyük miktarda asetaminofen karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu ilaç bir hasta bilgi broşürüyle birlikte verilmelidir. Bilgileri dikkatle okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Ağız sıvılarını işaretli bir ölçüm kaşığı, oral şırınga, damlalık veya ilaç kabı ile ölçün. Ortalama bir ev çay kaşığı doğru miktarda sıvı tutar.

Bu kombinasyon tıbbı asetaminofen (Tylenol®) içerir. Asetaminofen içerebileceğinden kullandığınız diğer tüm ilaçların etiketlerini dikkatlice kontrol edin. Bir günde (24 saat) 4 gramdan (4000 miligram) fazla asetaminofen kullanmak güvenli değildir.

Hidrokodon ve asetaminofen’in doğru kullanılması

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Bu ilacı kullanırken doktorunuzun sizin veya çocuğunuzun ilerlemesini kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun, ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve sizin veya çocuğunuzun almaya devam edip etmeyeceğine karar vermesine izin verir.

Vicodin HP Kullanırken Önlemler

Kanunlara aykırıdır ve başkalarının da ilacını kullanması tehlikelidir. Kullanılmayan tabletlerinizi güvenli ve güvenli bir yerde saklayın. Uyuşturucu bağımlısı olan insanlar bu ilacı çalmak isteyebilir.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (sizi uyuşuklaştıracak veya daha az uyanık hale getirebilecek ilaçlar) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler, antihistaminikler veya alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, diğer reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşeticiler veya bazı diş anestezikleri de dahil olmak üzere anesteziklerdir. Ayrıca, asetaminofen kullanırken üç veya daha fazla alkollü içki içerseniz karaciğer hasar riski daha yüksek olabilir. Alkollü içki içmeyin ve bu ilacı kullanırken bu ilaçlardan herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç alışkanlık yaratıcı olabilir. İlacın da iyi çalışmadığını düşünüyorsanız, reçete edilen dozdan fazlasını kullanmayın.

Ağırda ağrısı veya hassasiyeti, soluk dışkıları, koyu renkli idrar, iştahsızlık, mide bulantısı, alışılmadık yorgunluk veya güçsüzlük veya sarı gözler veya cilt varsa doktorunuzla hemen kontrol edin. Bunlar ciddi bir karaciğer problemi semptomları olabilir.

Ciddi cilt reaksiyonları bu tıpta görülür. Bu ilacı kullanırken kabarcıklanma, soyma veya gevşek cilt, kırmızı deri lezyonları, şiddetli sivilce veya deri döküntüleri, derideki yaralar veya ülserler veya ateş veya titreme varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu ilacı kullanırken döküntüler, kaşıntı, ses kısıklığı, zor nefes alma, yutma sorunu, ya da elleriniz, yüzünüz ya da ağzınızın şişmesi durumunda derhal doktorunuzu arayın.

Bu ilaç size baş dönmesi, uyuşukluk veya başın kurcalamasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınız döndüğünde veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyler yapmak istediğinizden emin olun.

Vicodin HP Yan Etkileri

Vicodin HP (asetaminofen / hidrokodon)

Uyuşturucuyu uzun süre kullanmak ciddi kabızlığa neden olabilir. Bunu önlemek için, doktorunuz size veya çocuğunuza müshil maddeleri almasını, bir sürü sıvı içmesini veya diyetinizdeki lif miktarını arttırmasını yönlendirebilir. Yönergeleri dikkatle uyguladığınızdan emin olun çünkü devam eden kabızlık daha ciddi sorunlara neden olabilir.

Siz veya çocuğunuz herhangi bir tıbbi test yaptırmadan önce, bu ilacı kullandığınızı tıp doktoruna bildirin. Bazı testlerin sonuçları bu ilaca göre de etkilenebilir.

Dozunuzu değiştirmeyin ya da aniden doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayı bırakın. Doktorunuz sizi veya çocuğunuzu, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmasını isteyebilir. Bu durumunuzun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir ve karın veya karın krampları, kaygı, ateş, mide bulantısı, burun akıntısı, terleme, titreme veya uyku sorunu gibi çekilme belirtileri olasılığını azaltabilir.

Hamileyken bu ilacı kullanmanız yenidoğan bebeğinizde yenidoğan çekilme sendromuna neden olabilir. Çocuğunuzda şu an anormal bir uyku düzeni, ishal, yüksek perdeli ağlama, sinirlilik, titreme veya titreme, hapşırma, kilo kaybı, kusma, esneme veya kilo alamama belirtileri varsa hemen doktorunuza bildirin.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Takvimi 2 İstismar için yüksek potansiyel

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Sırt Ağrısı tramadol, naproksen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, diklofenak, Norco, duloksetin

Ağrı tramadol, oksikodon, asetaminofen, Tilenol, naproksen, aspirin, ibuprofen, hidrokodon

Öksürük Benadril, benzonatat, Dilaudid, difenhidramin, Müsinex, kodein, guaifenezin, hidromorfon