Vioxx

Vioxx için kullanır

Vioxx’i Kullanmadan Önce

Terapötik Sınıf: Analjezik

Farmakolojik Sınıf: Siklooksigenaz-2 İnhibitörü

Rofecoxib, adet krampları ve ameliyat sonrası ağrı gibi diğer ağrıları gidermek için de kullanılır.

Bu ilaç doktorunuzun reçetesiyle edinilebilir.

Rofecoxib, kalp problemleri için artan bir risk güvenlik endişeleri nedeniyle 30 Eylül 2004’te ABD ve dünya pazarından gönüllü olarak geri çekildi.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Vioxx’in Doğru Kullanımı

Bu ilaçlarla ilgili çalışmalar sadece erişkin hastalarda yapıldı ve rofekoksib kullanımını, ileri yaş gruplarında olan çocuklarda karşılaştıran özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu ilaç, 65 yaş ve üstündeki sınırlı sayıda yaşlı hastada test edilmiştir ve yaşlı insanlarda, küçük erişkinlerde olduğundan farklı yan etkilere veya problemlere neden olduğu gösterilmemiştir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacın güvenli ve etkin kullanımı için daha fazla almayın, daha sık kullanmayın ve sağlık uzmanınız tarafından verilen zamandan daha uzun süre kullanmayın. Bu ilacın çok fazla alınması istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Bu ilacı uzun süre alacaksanız, doktorunuz düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmelidir.

Bu ilaçla tedavi edilirken alkollü içki içerseniz, mide problemleri daha olası olabilir. Bu nedenle, doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu ilacı kullanırken alkollü içki içmeyin.

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların iki veya daha fazlasını düzenli olarak birlikte kullanmak istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Ayrıca, nonsteroid anti-inflamatuvar bir ilaç kullanırken asetaminofen, aspirin veya diğer salisilatlar veya ketorolak (örn., Toradol) düzenli olarak almak istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Risk, her tıbbın her gün ne kadar aldığına ve ilaçları birlikte toplamaya ne kadar bağlı olduğunuza bağlı olacaktır. Sağlık uzmanınız sizi bu ilaçları düzenli olarak birlikte almaya yönlendirirse, talimatlarını dikkatle izleyin. Bununla birlikte, asetaminofen, aspirin veya diğer salisilatları bu ilaçla birlikte birkaç günden daha fazla sürebilir ve doktorunuz bunu yaptırmanız için sizi yönlendirip takip ediyorsa, bu ilacı alırken herhangi bir ketorolak (örn., Toradol) almayınız. Ilerlemenize.

Ciddi yan etkiler bu tıbbın tedavisi sırasında ortaya çıkabilir. Bazen uyarı yapılmaksızın ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, ciddi mide ağrısı, siyah katran tabureleri ve / veya kahvenize kahve ya da kahve gerekçesiyle benzeyen, deri döküntüsü, yüzün, parmakların, ayakların ve / veya alt bacakların şişmesi gibi olası uyarı işaretleri sıklıkla görülür. Bu ilacı almayı bırakın ve bu uyarı işaretlerinden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza danışın.

Vioxx Kullanırken Önlemler

Rofekoksib, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nadir olmasına rağmen, aspirin veya diğer nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlara alerjik hastalarda sıklıkla ortaya çıkabilir. Anafilaksi derhal tıbbi yardım gerektirir. Bu reaksiyonun en ciddi belirtileri çok hızlı veya düzensiz solunum, nefes nefese nefes alma, baygınlık veya bayılma şeklindedir. Diğer işaretler yüzün cilt renginde değişiklikler, çok hızlı fakat düzensiz kalp atışı veya nabız, derideki kovan benzeri şişlikler, göz kapaklarının şişmesi veya şişmesi veya göz çevresindeki şişmeleri içerir. Bu etkiler ortaya çıkarsa, bir seferinde acil yardım alın. Sizi en yakın hastane acil servise götürmesini isteyiniz. Bir ambulans çağırın, uzanmak için kendinizi koruyun ve ayaklarınızı başınızın üzerinde tutun. Yardım gelene kadar bu konumda kalın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Vioxx Yan Etkileri

Availability Durdurulan Durdurulan

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Ağrı tramadol, oksikodon, asetaminofen, Tilenol, naproksen, aspirin

Romatoid Artrit Humira, Plaquenil, hydroxychloroquine, sulfasalazine, Enbrel, Remicade

Vioxx (rofekoksib)

Migren diklofenak, metoklopramid, sumatriptan, Reglan, imitreks, Maxalt

Dönem Ağrısı naproksen, ibuprofen, diklofenak, Celebrex, Voltaren, Aleve